تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - یک صفحه خواندنی امروز
دوشنبه 14 آبان 1386

توضیح : کوتاهی منو به بزرگواری خودتون ببخشید ، میدونم کمه ، لینکهای زیادی داشتم اما ترجیح دادم به همین یک صفحه بسنده کنم.

    

      ‏ما نبودیم اینها بودن، اینها نبودن ما بودیم

 Comments