تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - قیصر امین پور رفت...
چهارشنبه 9 آبان 1386

خبر کوتاه و باز هم تاسف بار و درد آور .

 

                                                  " قیصر امین پور " درگذشت .

 

                                             خسته ام از آرزوها، آرزوهاى شعارى

                                             شوق پرواز مجازى، بال هاى استعارى

                                             لحظه هاى کاغذى را روز و شب تکرار کردن

                                             خاطرات بایگانى، زندگى هاى ادارى

                                             روى میز خالى من، صفحه باز حوادث

                                             در ستون تسلیت ها، نامى از ما یادگارى

 

بد زمانه ای است ، تا کسی را در کنار خود داری قدرش را نمی دانی ، همان لحظه که از این دنیای خاکی پر می کشد آه و فغان همه بر آسمان می رود . و این بار قیصر ، قیصر شعرای شعر نوی ایران...

یادش گرامی                                     
 Comments