تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - خواستگاری یک پسر 7 ساله از یک دختر 3 ساله!
پنجشنبه 26 مهر 1386

به گزارش پایگاه خبری تقریب، "سنام" دختری 3 ساله است که جشن نامزدی او در تابستان گذشته برگزار شده است. زمانی که از او در مورد جشن نامزدی اش پرسیدند، در حالی که با پیراهن طلایی خود بازی می کرد، با سکوت پاسخ داد.

سکوت او بخاطر خجالت نبود، بلکه به این دلیل بود که هنوز نمی تواند به درستی حرف بزند؛ زیرا به تازگی 3 ساله شده است!

با وجود تلاشهای دولت افغانستان و جمعیت های حقوق بشر، هنوز هم خواستگاری و ازدواج کودکان در این کشور، به ویژه درمیان خانواده های روستایی فقیر و دارای فرهنگ پائین انجام می شود.

منابع آگاه اطلاع داده اند که نزدیک به 16 درصد از کودکان افغانی، در کمتر از سن 15 سالگی ازدواج می کنند. این درحالی است که سن قانونی برای ازدواج دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال می باشد.

بنا به نوشته روزنامه الرایة، بر اساس گزارشهای یونیسف، دختران در صورت مخالفت و مقاومت با ازدواج، با خشونت مجبور به این کار می شوند.
تاریخ خبر: 25/7/86

منبع: http://www.todaylink.ir

 Comments