تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - ۳۰ هزار کودک متأهل در ایران زندگی می کنند
پنجشنبه 26 مهر 1386

در این آمار دختران زیر 14 سال با جمعیت 24 هزار و 506 نفر بیشترین آمار کودکان همسردار را به خود اختصاص داده اند و 5 هزار و 519 پسر 10 تا 14 سال مرد خانه محسوب می شوند.

بجنبید تا سرتون بی کلاه نمونه ...!

منبع: http://www.todaylink.ir

 Comments