تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - دروغ
یکشنبه 22 مهر 1386

چرا مردم از دروغ خوشش میاد ولی وانمود می کنند که اینطور نیست؟

چرا دروغ واقعیتر از راستی به نظر میاد؟

اصلا چرا دروغ نگیم وقتی کسی لایق اینه که بهش دروغ گفته شه؟

یا چرا خدا گناه دروغ رو گردن من میذاره در حالیکه اگر کسی ازم نخواد یا مجبور نشم دروغ نمی گم؟

..........................

من دروغ گفتم  وعجیب اینکه دروغم مثل یک باور مقبول افتاد.

وقتی که راستشو گفتم و رو راست بودم ،حرفمو باور نکرد ومن دروغ گفتم به این بزررررررررررگی.خودم هم حیرت کردم که چطور حرفی تا این حد غیر طبیعی رو قبول کرد ولی خوب فقط کمی سادگی مثل آب بلعیدن قرص دروغمو آسان کرد.

فقط خواستم حماقتشو ثابت کنم واینکه باهوشترین آدمها هم گاهی ....

کاش اینطور نمی شد.....از اینکه کسی غیر از خودم بودم ودروغ گفتم ناراحتم ولی اگر اینکارو نمی کردم از خودم متنفر میشدمSmiley

 Comments