تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - تبریکات
شنبه 21 مهر 1386

کیارش .پرستو .افروز ودیانا

عید تون مبارک.خوش باشید وخرم .

واین عید برای تمام کسانی که ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن مبارک باشه وامیدوارم که همگی در پناه حق باشید.

 Comments