تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - عید فطر مبارک
جمعه 20 مهر 1386
«هان! بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته‏ تان آمرزیده شد، پس به فكر آینده خویش باشید كه چگونه بقیه ایام را بگذرانید.»

روز عید فطر است. روز چیدن میوه های شاداب فطرت که بر شاخسار یک ماه بندگی و امساک از خوردن و آشامیدن روییده است. روز شکرگزاری از نعمت رمضان و سفره گسترده اش، که همه جان های تشنه را از سبوی تشنگی خویش، سیراب گردانید.
روز سپاسگزاری از میزبان مهربان این ضیافت است که زنجیرها را از دست و پای گشود و بر دست شیاطین بست تا میهمانش آسوده تر بتواند در بارگاهش سجده کند. امروز عید عاشقان و دلباختگان است. عید همه پرستش گران زیبایی است.
و تو ای ماه ضیافت خدا، رمضان! با هزار جلوه آمدی و دل از کف ما ربودی. جانمان را در برکه مهربانی ات شستی و اینک خوان پرنعمتت را برچیدی و نورباران ما به آخر رسید. سودای رفتن تو ای ماه بهترین اندوه و هراس را یکباره در دل انداخته و چینی چشم، بهمراه سینی اسپند و قرآن به بدرقه ات آمده، پشت سرت آب میریزد و دل اندوه از رفتن تو دارد و جان، هراس حفظ امانت تو را که در جریان یک ماه بندگی، آن را از تو گرفته است. وداع ای ضیافت الهی!
مهربان پروردگارا! به پاسداشت مهرورزی تو روزه گرفتم و حال به نماز فطرت پاک می روم و در آبی رحمتت روح و جان می شویم و در این لحظه های سبز استجابت، شاخه های نخل آرزو را در دست میگیرم و ظهور موعود آخرین را از تو میخواهم و امید دارم که آن را عیدی این روز بزرگ قرار دهی.

 Comments