تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - سه صفحه خواندنی امروز
چهارشنبه 18 مهر 1386

دیدگاه : به عقیده ی من در مقطع کنونی بهترین راهکار ، بالا بردن میزان درک سیاسی مردمه که درصورت تحقق این امر ، میشه به آینده کشور هم امیدوار بود اما در غیر این صورت بدا به حال فرزندانمان.

« قابل توجه بابا بزرگ »

 

      حذر از معامله با خرس 

 

     53 درصد رای دهندگان احمدی نژاد پشیمانند 

 

     دیروز در دانشگاه تهران چه گذشت 

 Comments