تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - ظهور دیکتاتور / توطئه در سخنرانی خصوصی احمدی نژاد
پنجشنبه 14 خرداد 1388

درجلسه انتخاباتی مهمی که با حضور محمود احمدی نژاد، مجتبی هاشمی ثمره، اسفندیار رحیم مشایی، غلام حسین الهام و برخی نمایندگان مجلس که مورد اعتماد احمدی نژاد هستند، چون آقا تهرانی و اسماعیل کوثری و چند تن از مسئولان مهم ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد برگزار شده است، احمدی نژاد از قصد خود برای تغییر قانون اساسی خبر داده و گفته است که هیچ معنایی ندارد ریاست جمهوری در ایران دو دوره یی باشد و همانگونه که نمایندگی مجلس در ایران نامحدود است، دوران ریاست جمهوری هم باید نامحدود باشد.

به گزارش جمهوریت، در این جلسه انتخاباتی که چند روز پیش از استعفای مجتبی هاشمی ثمره از مقام مشاورت ریاست جمهوری برگزار شده است، احمدی نژاد گفته است که ....

درجلسه انتخاباتی مهمی که با حضور محمود احمدی نژاد، مجتبی هاشمی ثمره، اسفندیار رحیم مشایی، غلام حسین الهام و برخی نمایندگان مجلس که مورد اعتماد احمدی نژاد هستند، چون آقا تهرانی و اسماعیل کوثری و چند تن از مسئولان مهم ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد برگزار شده است، احمدی نژاد از قصد خود برای تغییر قانون اساسی خبر داده و گفته است که هیچ معنایی ندارد ریاست جمهوری در ایران دو دوره یی باشد و همانگونه که نمایندگی مجلس در ایران نامحدود است، دوران ریاست جمهوری هم باید نامحدود باشد.

به گزارش جمهوریت، در این جلسه انتخاباتی که چند روز پیش از استعفای مجتبی هاشمی ثمره از مقام مشاورت ریاست جمهوری برگزار شده است، احمدی نژاد گفته است که ماموریت همه طرفداران دولت به ویژه نمایندگان مجلس این است که زمزمه های تغییر قانون اساسی را سر بدهند.

در این جلسه غلام حسین الهام با طرح مباحث حقوقی و اسماعیل کوثری با طرح مباحث سیاسی گفته اند که در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هم برخی نمایندگان در مجلس نطق کردند و گفتند که می بایستی شرایط قانونی برای حذف محدودیت دو دوره یی انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود اما افکار عمومی، احزاب و گروههای سیاسی ازاین ایده استقبال نکردند لذا طرح یاد شده در همان ابتدا مسکوت گذاشته شد. احمدی نژاد پاسخ می دهد اشتباه آنان این بود که طرح شان را پیگیری نکردند و می بینید که تاوان آنرا هم پس می دهند که انشاالله در دوره دوم تمامی پست های سیاسی و مراکز مهم مالی را که در اختیار آنان است، از دست شان خارج می کنیم و در اختیار خود خواهیم گرفت.

احمدی نژاد می افزاید: البته آنان در انتخابات شورای شهر دوم هم همین اشتباه استراتژیک را مرتکب شدند و در واقع با برگزاری آن انتخابات در حالیکه می توانستند فضا را مدیریت کنند، ولی این کار را نکردند و یک سنگر مهم را از دست دادند و آن سنگر سکوی پرش ما به مراحل بعدی شد و اکنون به جایی رسیده ایم که آنان دیگر از نظر سیاسی مرده اند و کارشان تمام است. و البته این سنگر هم سکوی پرش ما به مرحله نهایی خواهد بود.

احمدی نژاد سپس به تجارب سیاسی خود اشاره می کند و می گوید البته فکر نکنید به این راحتی به اینجاها رسیده ایم. کسانی که به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت دیوار خانه مان « اشاره به مجلس » می نشینند و طرح می دهند که مثلاً به بهانه تجمیع انتخابات طول دوره ریاست جمهوری بنده را کم بکنند تا شاید زودتر از دست من خلاص شوند، اما دیدید که به نتیجه نرسیدند و نمی دانستند که ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهیم بود. در این لحظه حضار می خندند و احمدی نژاد ادامه می دهد اولین اشتباه در سیاست آخرین اشتباه هم خواهد بود. به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند که یکی از نزدیکترین همراهان حاضر در این جمع « اشاره به مشایی » را از قطار دولت پیاده کنیم، زیر بار نرفتیم؟ چون اگر زیر بار می رفتیم داستان ادامه پیدا می کرد و رویای کسانی که می خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اکثریت بیندازند تحقق پیدا می کرد و شکست طرح آنان به خاطر ایستادگی ما بود وگرنه معلوم نبود این دولت الان به چه سرانجامی رسیده بود.

احمدی نژاد می گوید کسانی بودند که می خواستند با اختیاراتی که با امضای ما به دست آورده بودند با این تصور که از قدرت فراوانی برخوردارند مسیر پرونده هسته یی را عوض کنند ولی دیدید نتوانستند و ناچار صحنه را ترک کردند هرچند اکنون در جای دیگری مشغول حفر سنگر برای مقابله با دولت اند و برخلاف قول و قرارها، کارهایی می کنند که قول داده بودند، انجام ندهند که البته این اقدامات از دید ما پنهان نیست و ان را به حسابشان میگذاریم.

احمدی نژاد به ماجرای کردان اشاره می کند و می گوید البته در جاهای دیگری هم گفته ام و می گویم من حاضر بودم جناب کردان را در کابینه دهم هم جا بدهم و اگر مجلس استیضاح نکرده بود قطعاً او اکنون وزیر کشور باقی مانده بود چرا که همه شما می دانید من در عزل و نصب مقامات دولت هیچ ملاحظه یی ندارم اما به همان میزان هم که از ناحیه خارج حتی آن بالایی ها یا قم به بنده برای عزل و نصب ها توصیه یا فشار وارد شود من زیر بار نمی روم ومحترمانه می گویم شما یا کاره یی نیستید که در این صورت الزامی به پذیرش رای شما ندارم و اگر هم قانون به شما اجازه عزل و نصب داده است، خوب خودتان از اختیار قانونی تان استفاده کنید چرا می خواهید بنده مایه بگذارم درحالیکه به همکارانم اعتماد کامل دارم.

احمدی نژاد می افزاید: البته به شما بگویم من برخی از این آدم ها را از عرصه خارج کرده ام، فعلاً با برخی مدار می کنم تا موقع مناسب اش برسد و آنان را غربال خواهم کرد و یک سرندی را با سوراخ های ریز درست کرده ام که آدم ها به این راحتی ها نتوانند از آن عبور کنند. هرکس از این سرند عبور کرد دوست ما محسوب می شود ولاغیر!

الهام پاسخ می دهد که اما تغییر قانون اساسی شرایطی دارد که ممکن است با مقاومت مجلس مواجه شود. احمدی نژاد می گوید که ما باید ازتجارب دوستان مان در آمریکای لاتین یاد بگیریم. مگر آقای چاوز نبود که با مقاومت وصف ناشدنی همین تغییرات را در قانون اساسی خودشان اعمال کردند پس ما هم می توانیم چنین اقداماتی را انجام دهیم فقط یک شرط دارد و آن هم نترسیدن است.

بر اساس گزارشی که در اختیار جمهوریت قرار گرفته است احمدی نژاد به حاضران می گوید برنامه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به گونه یی مدیریت شده است که پیروزی ما درآن قطعی است و ما اهدافی بسیار فراتر از این انتخابات درایم که از جمله آن به دست گرفتن برخی مراکز مالی مهم نظیر ... است چرا که هیچ دلیلی ندارد چنین مراکزی خارج از اختیار دولت باشد.

 Comments