تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - من یک الاغ هستم
یکشنبه 17 شهریور 1387

 

»  احمدی نژاد :  ایران هم میتواند قدرتهای زورگو را تحریم کند !

 ابرار - جام جم - جوان - جمهوری اسلامی

 

»  غلامحسین الهام :  امروز وضع مردم ما بهتر از حکومت حضرت علی (ع) است !!!

ابرار - ابتکار 

 

»  غلامحسین الهام:  در بعضی کشور ها تورم بیش از صد در صد بوده است !

آفتاب یزد - جمهوری اسلامی

 Comments