تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - دولت بزرگ بشود ، ملت کوچک بشود
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1387

یکی از راههای قدیمی برای حل مشکلات اقتصادی کوچک کردن دولت بود که باعث می شد ‏هزینه های دولت کوچک بشود و اقتصاد هم بهتر بشود، قبلا که آدمهای بزرگتری در دولت ‏بودند، حکومت اصرار می کرد دولت کوچک شود، چون آن ها که در دولت بودند بزرگ ‏بودند، حالا که دولت پر است از آدمهای کوچک، قرار است دولت بزرگ بشود، در نتیجه یک ‏راه مهم این است که به جای اینکه دولت کوچک شود، ملت کوچک بشود، در نتیجه ملت وقتی ‏کوچک شد جای کمتری می گیرد و به همین دلیل قیمت زمین هم پائین می آید و خانه هم می ‏رسد به یک پنجم « این یک روش فلسفی برای کاهش قیمت مسکن بود.»‏

ـــــــــــــــــــــ

نتیجه گیری اخلاقی: برای حل مشکل اقتصاد دولت باید کوچک بشود، اما اگر دولت بزرگ ‏بشود، خودبخود ملت کوچک می شود.‏
نتیجه گیری اقتصادی: وقتی دولت در همه خیابانها حضور پیدا کند، قیمت خانه بالا می رود، ‏چون خانه، تنها جایی است که مردم می توانند از شر دولت به آنجا فرار کنند.

 Comments