تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - یک صفحه خواندنی امروز
پنجشنبه 20 دی 1386

سلام به همه دوستان : ببخشید كیارش رو به خاطر غیبت ناگهانیش " باور کنید خیلی گرفتارم و هنوز هم مشكلاتم حل نشده و درگیرم " از اینكه بعضی از دوستان جویای احوال من شدند بسیار ممنونم و امیدوارم همیشه شاد ، سر حال و سر زنده باشید و... در پناه حق ، بهرحال این یک صفحه رو بگذارید به حساب اعلام موجودیت کیارش تا به امید خدا بتونم خودم رو جمع جورکنم.

« یا حق »

 

»    حرمت امامزاده با متولی! !

 Comments