تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - شهر در امن وامان است...
پنجشنبه 6 دی 1386

 

وقتی تعریف کرد که چطور یک برادر نا اهل برادر بزرگتر وخیر خواهش رو کشته.خیلی عادی نگاهش کردم ولی تو یک لحظه متوجه شدم که نه من ونه بقیه اصلا تعجبی نکردیم وحتا احساس ناراحتی هم پیدا نکردیم  وتنها دلیلش هم اینه که ظاهرا برامون عادی شده.

هر روز خبر یک قتل ،یک هتک حرمت ویک دزدی ....آنقدر که این مسائل برامون مثل گذشته جدید وپر هراس نیست.انگار به یک بی خیالی مزمن وهمه گیر رسیدیم واین یعنی سقوط....

حرفش رو اینطوری ادامه داد که:مردم چقدر بد بخت هستند ودر عذاب وهمه اش هم تقصیر دولته.همین آقا دو سال پیش یکنفر دیگه رو کشت ودیه داد و اومد بیرون وتمام.

اون یکی گفت:ای بابا حالا هی میان میگن اراذل واوباش رو جمع کردیم ،پس اینا چی هستند.من که فکر میکنم اینا کار خود دولته.اینا رو ول میکنه  وبعد به مردم بد بخت گیر میدن.

و حالا:

دقت کردید توی این یکساله اخیر چقدر تو موبایلها پر شده از صحنه کشتار وتجاوز؟؟؟؟؟وچقدر هم اغلبشون مصنوعی هستند ولی تقریبا همه حاوی یک جمله هستند که :بیایید انتقام بگیریم............

توی نظرات یک وبلاگ خوندم که یک نفر حرف جالبی زده بود.اینکه:در این نوع فیلمها ،خود قربانی که فیلم نمیگیره  وشکارچی هم که از ترس لو رفتن جرات  چنین کاری رو ندارن.پس فکر نمی کنید که این فیلمها ساختگی وفقط برای ترساندن مردم باشه.

واقعا هم بنظر غیر معقول میاد وفکر میکنم بیشتر برای ایجاد تفرقه باشه.حالا از جانب چه گروهی وبا چه هدفی ؟خدا میدونه.

شما چی فکر میکنید؟

 

 

 Comments