تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - معجزه های قران
دوشنبه 26 آذر 1386

منظومه شمسی عضوی از کهکشان راه شیری است .

طول این کهکشان هزار میلیون میلیارد کیلومتر ، با صد میلیارد ستاره است. هر ستاره در مرکز یک منظومه، و حدودا صد میلیارد منظومه در کهکشان راه شیری وجود دارد!

در این کهکشان ، نزدیکترین ستاره به زمین در فاصله چهل هزار میلیارد کیلومتر قرار دارد.

کهکشان راه شیری فقط یکی از یک میلیارد کهکشان شناخته شده است.

که اگر نوری از آخرین کهکشان شناخته شده هم اکنون به سوی زمین حرکت کند ، حدود ده میلیارد سال میگذرد تا به ما برسد!

...............

با خواندن این مطلب یاد این آیه کریمه از سوره واقعه می افتم که:«فلا اقسم بمواقع النجوم * و انه لقسم لو تعلمون عظیم»

که در این آیه خداوند به جایگاه ستارگان قسم خورده و با تمام عظمتش این قسم را عظیم خوانده است!!!

واقعا که این یک نمونه ازمعجزه های قرانی است که بعضیها می پندارند قران تنها به درد پیشینیان میخورد!

اما کافیست که بخواهیم کمی با تامل قران را بررسی کنیم تا بفهمیم باز هم مفاهیمی در قران وجود دارد که با تمام علم امروزه ،آدمیان هنوز قادر به فهمشان نیستند........

باشد که لااقل کمی بیشتر در آیات خداوند دقت کنیم!...

 Comments