تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - دو صفحه خواندنی امشب
پنجشنبه 8 آذر 1386

نكته : همان چند سطر « دل نوشته » کافی بود تا کمی از آن فشار آزار دهنده رها شوم و بسیار متشکرم از همه دوستانی که با نظراتشان به یاریم شتافتند و بی تعارف کمک شایانی به من کردند.

به نظر من سنجیده تر است اگر به فرمان عقلم عمل کنم ،  دلیلش را در لینک اول بیابید.

 

»    چهار سگ جمعا به مبلغ 600 میلیون تومان

 

»    جشن های زیر چادر

 Comments
نمایش نظرات 1 تا 30