تبلیغات
 رآی  ما میر حسین
این -» چند -» نفر - سه صفحه خواندنی امشب
سه شنبه 6 آذر 1386

دل نوشته: این دل بی مروت امان منو بریده،بدجوری وسوسه میكنه منو! گیر سه پیچ داده ، میگه: بنویس.. بنویس.. بنویس.. هر چه که در سینه ات حبس کردی بریز بیرون و خودت و منو راحت کن! میگه: پر شده ظرفیتم! میگه: بسه دیگه،خسته نشدی از بس بیدل بازی کردی!؟ میپرسه: چرا سکوت کردی؟ ها؟ حرفتو بزن،ازچی فرار میکنی؟  از خودت یا از دیگران؟ اگر تو تحملت زیاده من لبریزم! میفهمی منو؟ من چه گناهی کردم که در تو ام!؟ 

 

اما عقلم چیز دیگری میگه: نکن.. نکن این کار رو پسر! تو قول دادی،یادت رفته !؟

 

خیلی سخته که پر باشی اما بهنگام ضرورت نتونی ماشه رو بچکانی !

 

»     نام دیگر آزادی بیان

 

»     متوقف شد ،  متوقف نشد

 

»     منقدین در وبلاگ احمدی نژاد

 Comments